سفارش تبلیغ
صبا


تَردامَن

دلم گرفته...
دلم تنگ شده... خیلی تنگ!
دیروز حالم بد شده بود، بُردَنم دکتر.
دکتره گفت باید آزمایش بدی. احتمالاً دریچه آئورتت تنگ شده!
خب... من فکر کردم دریچه آئورت یه فحشه! خیلی بهم برخورد! عصبانی شدم و فشار سنج رو پرت کردم طرفش... گمونم خورد وسط پیشونیش!

بعدشم داد و بیداد راه انداختم... از مطب انداختنمون بیرون!
من بهشون گفته بودم چیزیم نیس فقط دلم تنگه. دکتره‌ی بی‌شعور! فرق دل و دریچه آئورت رو تشخیص نمی‌داد!
اصلا بی‌خیال! چه فرقی می‌کنه؟
وقتی حرف آدم رو... درد آدم رو نمی‌فهمن، بذار فکر کنن دریچه آئورتم تنگ شده!


برای سفارش قالب از اینجا وارد شوید