سفارش تبلیغ
صبا


تَردامَن

از من و دوستت دارم‌هایم

همین خاکسترِ سردِ مختصر

مانده است

منتظرم بادی بِوزد

دوستت دارم‌هایم را

منتشر کند!


برای سفارش قالب از اینجا وارد شوید